Esileht » Koduraamatu algus

Koduraamatu algus

soroush-karimi-harmonious-home-unsplash

Foto: Soroush Karimi/Unsplash

E-raamatu “Kuidas luua harmoonilist kodu”

esimene osa “Inimene kodus ehk kuidas luua kodu toetavat eluviisi” ning

teine osa “Kodu inimese ümber ehk kuidas luua elu toetavat kodu” 

Esimene osa on 79 lk pikk, teine osa 106 lk. Teisel osal on piltidega kujundus.

Raamatud on pdf formaadis. Mitu lugejat on öelnud, et nii hea raamat võiks olla paberil saadaval. Vahepeal võtsin raamatud müügist maha, sest plaanisin need paberil välja anda, kuid olen siiani muid tegemisi tähtsamaks pidanud. Seetõttu on e-raamatud nüüd jälle saadaval, et kõik, kellele need rõõmu ja praktilist tuge pakuks, need omale soetada saaks.

Kumbki osa maksab 12 eur. Raamatu tellimiseks kirjuta mulle aadressil ivooglaid@gmail.com. Siis saadan Sulle oma pangaarve numbri ja pärast ülekannet raamatud e-mailiga.

(Vaata ka töövihikut “Kuidas ennast armastada”, mis on nüüd samuti jälle saadaval.)

Palusin kahel mõlema osa lugejal kirjutada kõrvaltvaataja pilguga iga peatüki kohta väikese tutvustuse. Siin nad on:) 

******

I osa: Inimene kodus ehk kuidas luua kodu toetavat eluviisi

1. peatükk. Inimene kodus ja kodu inimese ümber

Esimene peatükk annab ülevaate inimese ja kodu seostest. Kuidas kodu mõjutab inimest ja inimene kodu? Miks on kodu meie jaoks nii oluline paik ja mida see meie elule annab? Lisaks on väga palju kohe reaalselt elluviidavaid soovitusi, mida järgides saab samm-sammult oma elu ja kodu harmoonilisemaks muuta.

2. peatükk. Kes Sa oled? Kust Sa tuled? Mida oma eluga peale hakkad?

Teine peatükk annab väga selgeid juhiseid ja tuge, vaatamaks enda sisse ja leidmaks üles selle “päris enda”. Õpetab vaatama sügavamale, kui on meie välisest keskkonnast tulnud soovmõtlemised. Õpetab nägema ennast oma kultuurikeskkonnas ning arvestama oma päritolu ja juuri.

3. peatükk. Kuidas ennast kasvatada?

Inimest kasvatab enim eluviis, mida omakorda hoiavad alal mõtlemine ja harjumused. Kolmas peatükk õpetab erinevate elementide kaupa lahti mõtestama oma eluviisi ja seda mõjutavaid harjumusi. Annab inspiratsiooni erinevate postiivsete harjumuste kasutamiseks ning selged juhised, kuidas endas uusi soovitud harjumusi juurutada ning soovimatuid välja juurida.

4. peatükk. Kuidas kasutada aega?

Neljas peatükk õpetab tähelepanu pöörama oma prioriteetidele ja tegelikule ajakasutusele. Annab nõu, kuidas liigitada tegevusi olulisuse ja kiiruse järgi. Õpetab märkama ja ära tundma ajaraiskajaid ning asendustegevusi. Selgitab, kuidas aega paremini kasutada erinevaid tegevusi tasakaalustades, rütmi leides, olulisematele sammudele keskendudes, teistega koostööd tehes ning vajalikel hetkedel hoopis aega maha võttes.

5. peatükk. Rütmid elus ja looduses

Elus on perioode, mil oleme aktiivsemad ja suunatud väljapoole ning aegu, mil vaatame sissepoole, kogume, analüüsime, korrastame. Kui oskame märgata iseenda erinevaid toimimisviise, siis suudame selgemalt näha ja mõista ka teisi ja nende rütme. Viies peatükk õpetab, kuidas leida endale sobivat rütmi päevatoimetuste tegemiseks päeva lõikes ning annab nõu ja soovitusi, millistele tegevustele keskenduda aastaaegadest lähtuvas rütmis terve aasta lõikes. Ära on toodud erinevad looduse rütmidest tulenevad tähtpäevad meie kalendris ning nende sisu ja mõte.

6. peatükk. Rutiinid, rituaalid ja traditsioonid

Kuuendas peatükis on selgitatud rutiinide, rituaalide ja traditsioonide omavahelisi seoseid ning nende tähtsust igapäevaelus, pereharmoonias ja laste kasvamises. Toodud on näiteid ja nõuandeid elu toetavatest rutiinidest ning nende sisseviimisest. Selgitatud on rutiinidest rituaalide ja rituaalidest traditsioonide kujundamise võimalusi ning selle positiivset mõju perekonnale.

7. peatükk. Kuidas luua oma maailmanurgakest?

Seitsmendas peatükis räägitakse, kuidas jõuda oma unistusteni. Kuidas mõista, millised on tegelikult Sinu sügavamad ja olulisemad unistused ning milliseid etappe on vaja läbida, et nende realiseerumiseni jõuda? Edasi vaadatakse mõtte ja uskumuste jõudu ning näidatakse, kui olulisel määral mõjutavad meid ja meie elu sisimas olevad uskumused. Õpetatakse neid uskumusi mõtete tagant leidma ning kuidas vajadusel negatiivsete mõtete pealetungile vastu astuda. Lugedes saab teada, mis on ainus asi elus, mida peab tegema. Lõpuks kirjeldatakse, kuidas meie sõnakasutus mõjutab tegelikkuse tajumist ning miks on oluline sõnade ja tegude ja tegematajätmiste kooskõla.

8. peatükk. Kuidas endaga koos elada?

Kaheksas peatükk kirjeldab, kuidas jõuda enda väärtustamise ja austamiseni. Kuidas valida, kas keskenduda enda positiivsetele või negatiivsetele omadustele. Mida arvata ettetulevatest raskustest ja kuidas toimida, kui Sa pole veel nii hea, kui sooviksid olla. Toob esile kahte liiki vabadust ning näitab, kuidas neid eri liike oma elu suunamisel kasutada. Selgitab, miks suurenenud vastutus on tegelikkuses hoopis suurenenud vabadus.

9. peatükk. Suhted

Millistes tingimustes ärkab ja kasvab armastus? Üheksas peatükk näitab, miks heade suhete aluseks teistega on eelkõige hea suhe iseendaga. Toob välja viisid, kuidas hoida armastust elus igapäevas ja pisiasjades ning kirjeldab ka, millised tegevused armastust nõrgestavad. Näitab, kuidas inimesed jagunevad eri tüüpidesse selle järgi, millisel viisil nad soovivad saada kinnitust armastuse kohta. Toob välja punktid, mille järgi saab hinnata, kas oled ise abieluks valmis ning need, mille järgi hinnata, milline kaaslane on Sulle sobivaks partneriks.

Lugemissoovitused

Pikk, põhjalik ja kommentaaridega nimekiri raamatutest ja internetiallikatest, kust saab täiendavat infot käsitletud teemade kohta.


******

Teine osa: „Kodu inimese ümber ehk kuidas luua elu toetavat kodu“

1. peatükk Mida kodu Sinust räägib?

Esimene peatükk õpetab vaatama kodus olevaid asju selle pilguga, et näha, mida nad Sinust ja Sinu perest räägivad ja mis õhustiku tekitavad. Räägib sellest, millised tunnused on “ajutisel” kodul ja “kõledal” kodul, mis harmooniat ei tekita ning taastumist ei soosi. Selgitab, mida arvestada uue kodu planeerimisel ning kuidas muuta olemasoleva kodu omadusi enda jaoks hinnalisemaks. Annab juhised, kuidas teha kodus muudatusi selleks, et jõuda soovitud elumuudatusteni.

2. peatükk Korra loomine 1: selgus enda sees ja ümber

Korra loomine väljas loob seda omakorda ka sees. Luues vaba ruumi enda ümber, loome ruumi uuteks võimalusteks oma elus. Teine peatükk selgitab, mida füüsiline segadus tegelikult meie elu jaoks muudel tasanditel tähendab. Toob välja kolm kõige olulisemat põhimõtet korra püsivas hoidmises ning annab praktilisi nõuandeid, kuidas efektiivsemalt koristada.

3. peatükk Korra loomine 2: ökoloogiline majapidamine

Kolmas peatükk annab suure hulga väga konkreetseid nõuandeid, kuidas oma eluviisi ja igapäevategevusi ökoloogilisemaks muuta ning seeläbi mõjutada positiivselt nii loodust kui enda ja oma pere elu. Nõuandeid on pesu pesemise, tubade koristamise, nõude pesemise ja kasutatavate vahendite jaoks, asjade hankimise, toiduainete valimise, energiakasutuse, transpordi korraldamise ja veel palju muu kohta.

4. peatükk Korra loomine 3: korda toetavad harjumused

Neljas peatükk toob välja konkreetse nimekirja tegevusviisidest ja põhimõtetest, mida regulaarselt jälgides ehk harjumuseks muutes püsib kodu kerge vaevaga elementaarsel tasemel korras. Aitab ära tunda, millised on asendustegevused, mis hoiavad Sind koristamisest eemal ja samas ka seda, millal muutub koristamine asendustegevuseks millegi olulisema tegemise asemel. Õpetab, kuidas leida enda jaoks sobivat rütmi nii, et kodu korras hoidmiseks vajalikud tegevused päevakavasse sujuvalt sisse sobituksid. Annab nõu, kuidas ja millal kaasata perekonda kodu eest hoolitsemisse ning kuidas omalt poolt koristades teiste perekonna liikmetega arvestada.

5. peatükk Kodu elemendid

Viies peatükk analüüsib ükshaaval kodu tervikmuljet loovaid elemente: vaated, helid, lõhnad, valgus, õhk ja värvid. Millised vaated ja pildid inspireerivad ja toetavad? Kuidas kasutada loodushelisid kodu mõnusamaks muutmiseks? Milline muusika sobib lastega peredesse ning milline muusika aitab stressi vastu võidelda? Kuidas luua meeldivalt lõhnavat kodu toidutegemise abil? Milliseid lõhnasegusid kasutada erinevates olukordades ja materjalide juures? Kuidas kasutada päikesevalgust? Milliseid lambipirne valida ning millal ja milleks kasutada küünlavalgust? Kuidas hoolitseda õhu puhtuse eest ning millised taimed seda kõige paremini toetavad? Kuidas värvide valikul arvestada aastaajaga? Mis mõju on erinevatel värvidel ja millistesse tubadesse nad kõige paremini sobivad?

6. peatükk Ilu ja hubasus

Oma kodus on oluline leida just selline tasakaal, mis tundub hea oma perele. Selleks, et kodu oleks koht, kus on hubane ja mõnus olla, pole vaja palju. Ilu saab näha ja luua igal sammul igal pool ja see võib väljenduda sõnades, tegudes, seostes, asjade paigutuses, värvikombinatsioonides. Kuues peatükk selgitab, millal erinevate stiilide kombineerimine või ühe stiili järgimine tekitab hubasust ja millal mitte. Õpetab leidma tasakaalu avaruse ning füüsiliste piiride vahel. Toob välja, milliseid eeltingimusi on vaja ilu loomiseks. Kirjeldab, kuidas otsustada, milliseid asju oma koju tuua ja milliseid mitte.

7. peatükk Kuidas luua arengut toetavat kodu?

Seitsmes peatükk kirjeldab arengu jaoks vajalikke tingimusi ning selgitab, miks need olulised on. Tuuakse välja ühised elemendid koduõppel olnud edukate inimeste kasvamisloost. Mõned neist loogilised, mõned üllatavad, kuid praktiliselt kõiki on tänapäeva tingimustes ja ka kooliskäivate laste puhul võimalik oma laste ellu tuua, hoolimata rahakotist ja ametist. Mõtiskletakse õpetajaks olemise ja õpetamise üle mitte selle formaalses ametialases, vaid sisulises ja mõtlemapanevas võtmes.

8. peatükk Külalised

Kaheksas peatükk kirjeldab, kuidas meeldivad külalised muudavad kodu ka pererahva jaoks mõnusamaks kohaks ning miks ja kuidas valida oma külalisi. Toob ära konkreetse nimekirja asjadest, millega oma kodu juures arvestada, et külalisi oleks alati pingevaba ja mõnus vastu võtta. Kirjeldab käitumisviise, mis teevad külalistele ja perele külasviibimise aja meeldivaks. Annab nõu, millega arvestada ja kuidas käituda ise külas olles.

9. peatükk Loomingulise toiduvalmistamise alused

Üheksandas peatükis on kirjeldatud aluspõhimõtteid erinevate toiduainete vabalt ja loominguliselt kombineerimiseks. Loomingulise toiduvalmistamise eelduseks on kord kapis ja teadmistes. Antakse nõu, kuidas on mõistlik toiduaineid varuda ning välja on toodud erinevat tüüpi toiduainete sobivamad säilitusviisid. Tutvustatakse võimalusi igapäevase menüü koostamiseks. Rõhutatakse, et oluline on kuulata oma keha ja mitte muretsemisega endale rohkem liiga teha kui söömisega.

10. peatükk Turvalisus

Kõige olulisem osa turvatundest on kindlustunne iseendas. Kümnes peatükk õpetab, kuidas mõista oma emotsionaalse turvatunde vajadusi ning toob välja konkreetse nimekirja detailidest ja tegevustest, mida kodus füüsilise turvalisuse loomiseks järgida tuleks. Juhtnööre on ka puhuks, kui on vaja kodu väikelapse jaoks turvalisemaks muuta.

11. peatükk Sõltumatu majapidamine

Sõltumatus ei ole kõige üksi ise tegemine ja kõige eest üksi vastutamine. Püüdes kõike ise teha võib inimene jäädagi ise tegema ja üksi. Oluline on teada, mida sõltumatusega arukat peale hakata ja millest ei ole jätkusuutlik sõltuda. Üheteistkümnes peatükk toob välja mitmeid sõltumatuse tüüpe ning viise oma sõltumatuse suurendamiseks.

Soovitatud kirjandus

Inspireerivat lugemist mitmeks aastaks.

******

Miks ma selle raamatu kirjutasin?

Sest otsisin sellist raamatut ja ei leidnud.

Teadsin juba aastaid tagasi, et kunagi tahan kirjutada raamatu. Arvasin, et see võiks kirjeldada mu oma maal kodu rajamise protsessi. Uskusin, et võin raamatu kirjutada alles 50-tes eluaastates ja seni peaksin tegelema elukogemuse kogumisega. Selleks, et oma kodu planeerida ja rajada, otsisin raamatuid, mis teel abiks oleks. Kodu rajamisel kasutatavaid väga häid raamatuid on palju, lausa riiulite kaupa. Kuid sellist, milles räägitaks harmoonilise kodu rajamisest nii, nagu mina seda mõistan ja vajan, ma ei leidnud.

Võib leida raamatuid sellest, kuidas valida koju värve, kuidas kasvatada potitaimi, kuidas ehitada palkmaja, kuidas kombineerida omavahel sobivaid mööbli- ja kangatükke. Sellest, mis roll on kodu loomisel ja hoidmisel inimesel endal, kuidas saab ruumist kodu ja Armastuse pesa, on koduraamatutes juttu harva ja põgusalt. Harva kohtab selgitust, et alati ei anna oma isikupära kodukujunduses väljendamine tulemuseks kodu, kus on hea elada ja mis inimest elus toetab. Vajalik on ka, et elu toetaks kodu.

Ideaalis saaks kodurajajad need teadmised juba lapsepõlvest loomulikult kaasa, kuid tänapäeval juhtub seda järjest harvemini. Ideaalis oleks selle raamatu võinud kirjutada mõni aastakümnete kogemusega memm, kuid minul oli seda kohe vaja ja nii tuli ta alles rajaja kogemuste, tähelepanekute ja lugemiste valguses. Kindlasti on väga oodatud kõik parandus- ja täiendusettepanekud. Need saad saata aadressil ivooglaid@gmail.com. Usun, et on veel palju noori, ja miks mitte ka vanemaid koduloojaid ja -hoidjaid, kel just sellisest käsitlusest praegu abi on.

******

Kuidas seda raamatut kasutada?

Seda raamatut saab kasutada mitut moodi.

*Esiteks pane tähele, et seda raamatut võib printida. Ma ei soovi, et lugejad minu raamatuga pikalt arvuti taga istudes oma silmi rikuks. Seepärast säästa nii loodust kui oma silmi ja prindi just see osa, mida parajasti vajad. Võid näiteks ühe peatüki rongi peale kaasa võtta. Soovitatav on ekraanilt lugemises teha pause õues käimisega.

*Võid selle antud peatükkide järjestuses otsast lõpuni läbi lugeda, lasta loetul settida ja seejärel tasapisi hakata rakendama just sellest peatükist õpitut, mis oma elus kõige olulisem tundub.

*Võid lugeda ühe peatüki korraga ja kohe selles toodud praktilisi samme rakendada. Alustada võid algusest või sealt, kus oluline tundub.

*Praktiliste sammude osast võid võtta nii palju või natuke, kui parajasti vaja. Raamatust reaalse kasu saamiseks on vaja leida vähemalt mõned sammud, mida püsivalt pikaajaliselt rakendad. Raamatul ei ole patareisid kaasas ja Sinu elu muutumine selle lugemise tagajärjel sõltub Sinu enda valmisolekust ise edasi mõelda, loetut oma eluga seostada ning oma elus ja kodus muudatusi teha. Lihtsalt lugemine ja raamatu kõrvale panemine ei muuda midagi.

*Soovitatud praktilisi samme on selles raamatus väga palju. Ära lase end nende rohkusest ehmatada. Ei olegi mõeldud, et kõike peaks korraga suutma ja juba nädala või kuu pärast peaks elu ja kodu harmoonilised valmis olema. See on pikaajaline teekond ja raamatut võib kasutada kasvõi terve aasta järjest ja veel hiljemgi leida midagi, mida just nüüd oma elus proovida. Samas võib siin olla samme, mida Sa kunagi ei kasuta ja ei olegi tähtis kõike teha. Paljud soovitused on üsna põgusad. Võibolla valid omale mõne, millesse põhjalikumalt süveneda ja mille kohta ise rohkem infot otsid.

*Võid otsida teksti seest välja kõik konkreetsed inimesed, kellele olen viidanud ja kelle tsitaate kasutanud ning leida internetist nende ja nende tehtu ja öeldu kohta rohkem infot.

*Võid võtta raamatu lõpust soovitatud allikate loetelu ja ülepea kõige rohkem huvitavasse teemasse sukelduda. Iga konkreetse teema allikate loetelu ei ole küll väga pikk, kuid igas raamatus ja interneti lehekülgedel on palju uusi viiteid, mis omakorda pakuvad uusi.

*Inimene õpib kõige paremini seda, mida teistele õpetab. Teistele seletamine aitab enda jaoks küsimuse põhjalikult lahti mõelda. Mida rohkem on vaja teistele arusaadavalt selgitada, seda selgemaks teema enda jaoks muutub. Selleks ma selle raamatu kirjutasingi, et endale asi hästi selgeks saaks:) Kui võimalik, leia mõni sõber, kellega raamatust õpitut ja tekkinud ideid edasi arutada. Võib olla sama sõber terve raamatu lugemise jooksul või erinevate teemade juures erinev. Oluline on oma sõnadega selle edasi andmine, mida ise õppisid, avastasid, kogesid, mitte lihtsalt materjalide edastamine. 

*Võta praktiliste sammude ja eneseanalüüsi jaoks kaustik või tekita arvutis kaust, kuhu kirjutad oma vastused iga teema juures esitatavatele küsimustele ja kõik, mis tekitab seoseid Sinu oma elu ja koduga. Selle kogu põhjal on pärast lihtsam vaadata, mida saad oma elus ja kodus parandada. Pikema aja jooksul läbi mõeldud teemad võivad ilma kokku kogumata killustuda ja laiali hajuda ja midagi olulist võib alles pärast rakendamist meenuda. Võib ka juhtuda, et raamatu lugemist lõpetades on alguse ideesähvatused juba meelest läinud, kui need kirja ei saa. Samuti on mõtete kirja panemisel veidi sarnane efekt edasi õpetamisega – kirja panemiseks on vaja mõtted selgemalt sõnastada kui ainult oma peas mõtlemiseks.

*Kindlasti tahan rõhutada, et need materjalid on vaid minu vaatenurk selle põhjal, mida olen mõelnud, tundnud, kogenud ja lugenud. Eelkõige kirjutan ma seda enda jaoks ja teistele on selle lugemine kasuks selleks, et leida uusi mõttesuundi, mis on ehk kahe silma vahele jäänud. Kindlasti ei pea keegi tundma, et kui raamatus on nii kirjas, siis nii peabki olema igal pool ja ennast halvasti tundma, kui teisiti arvab või teeb. Kui miski materjalides aitab ära tunda, et endale meeldiks hoopis teisiti, siis see on ka kasulik avastus. Igaüks loob oma kodu ise ja oma pere jaoks ja see kodu peab sobima just sellele perele, mitte mulle või mõne teise raamatu autorile.

******

Lugeja kommentaar:

Tegemist on tõeliselt haarava, ladusalt kirjutatud ja innustava raamatuga, mis tekitab tulise soovi oma kodus välja pakutud ideesid rakendada. Õhinaga oleme nii mõndagi uues korteris katsetanud ja seda hoogsalt kodustanud.

Maarja

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s